Palvelut

PH-tasapaino

Kehon pH-tasapaino

Elimistön pH-tasapainoa mitataan pH-asteikolla, joka vaihtelee välillä 1-14. Jos arvo on alle 7, niin neste on hapanta ja jos arvo on yli 7, niin neste on emäksistä. Lääketieteessä seurataan tarkasti esim. potilaiden veren pH-arvoa, joka ei saa heittää kovin paljon ihannearvostaan (7,365 Robert O. Youngin määritelmä). 

Nykyinen ruokavaliomme ja kiireinen elämäntyylimme ovat saaneet aikaiseksi sen, että elimistömme happamoituvat. Happamoituminen aiheuttaa liikalihavuutta, alipainoa, väsymystä, ruuansulatusongelmia, epäselvää ajattelua, masennusta, kolotuksia ja kipuja sekä nopeutunutta ikääntymistä. PH-tasapainoa tutkinut tohtori Robert O. Young pitää liikalihavuuden ja sairauksien syynä elimistön liiallista happamoitumista. 

Tohtori Robert O. Youngin mukaan sairaudet eivät tule meidän ulkopuoleltamme, vaan elimistömme alkaa happamoituneena tuottaa itse bakteereja, hiivoja, homeita ja sieniä. Elimistömme maatuu elävältä. Sairauksia syntyy elimistömme happamoitumisen seurauksena niihin elimistömme osiin, joissa on perimämme geneettiset heikkoudet.

Elimistömme yrittää pitää veren ideaaliarvon rajojen sisäpuolella ottamalla luistamme emäksisöiviä mineraaleja esim. kalkkia. Luukadon syy on elimistön happamoituminen, jota aiheuttavat maitotaloustuotteet, joita on meille markkinoitu hyvinä kalkin lähteinä. Tosiasiassa maitotaloustuotteiden käyttö kiihdyttää luukatoa, jota esiintyy erityisesti maitotaloustuotteita käyttävissä maissa.

Elimistö ottaa emäksisöiviä aineita myös lihaksista. Elimistö laimentaa happoja hamstraamalla vettä, jolla se laimentaa happoista elimistöä. Kehossa ilmenee tämän seurauksena turvotusta. Rasvan avulla elimistö siirtää happoja pois tärkeistä elimistä ja rasvoihin sidotut hapot varastoidaan rasvakerrokseksi eri puolille elimistöä. 


Kehon happamoituminen

Happamoitumista aiheuttavat ruokavaliomme sisältämät ruoka-aineet kuten liha, maitotaloustuotteet, kananmunat, viljatuotteet, korkean sokeripitoisuuden hedelmät, etikkaa sisältävät ruuat, hiilihappoa sisältävät kivennäisvedet ja virvoitusjuomat, tuoremehut ja muut mehut, kahvi, tee (musta ja vihreä), sokeri (myös intiaanisokeri) ja keinotekoiset makeutusaineet sekä puhdistettu suola. Lisäksi mitä enemmän syömäämme ruokaa on käsitelty ja muokattu, sitä enemmän se happamoittaa kehoamme. Myös käyttämämme vesi (sekä vesijohtovesi että lähdevesi) on yleensä hapanta.

Ruoka-aineiden emäs-happotasapainosta on olemassa erilaisia taulukoita, jotka perustuvat erilaisille tutkimusmenetelmille. Joidenkin tutkimusmenetelmien mukaan ruoka-aineiden emäksisyys on määritelty poltetun ruoka-aineen tuhkasta. Robert O. Young on tehnyt oman emäs-happotaulukkonsa tutkimalla ruoka-aineen aiheuttamia muutoksia koehenkilön veressä. Veren muutoksista voidaan päätellä ruoka-aineen emäksisyys tai happamuus. Esimerkiksi elävän ravinnon –opeissa käytetään monia makeita hedelmiä, jotka Youngin määrittelyn mukaan ovat voimakkaasti elimistöä happamoittavia samoin kuin elävässä ravinnossa suositut maitohappokäymisellä valmistetut ruuat.

Elimistöä happamoittavat myös ympäristön saasteet, tupakointi, lääkkeet, stressi, viha, pelko ja muut negatiiviset tunteet. Lisäksi kova fyysinen harjoittelu elimistön äärirajoilla tuottaa elimistöön happamuutta (maitohappoa).


Emäksisöivä ruokavalio

Alkalisoivia eli emäksisöiviä ruoka-aineita ovat kasvikset, juurekset (ei peruna), avokado, kookospähkinä, sitruuna, lime, greippi, idut, kvino, tattari, hirssi, speltti, osa siemenistä ja pähkinöistä ja osa kylmäpuristetuista öljyistä. Emäksisöivän ruokavalion perustana on lehtivihreää sisältävät kasvit, hyvät kylmäpuristetut öljyt, hyvä suola (esim. ruususuola tai kristallisuola) ja emäksinen vesi (vettä voidaan emäksisöidä kotona siihen kehitetyillä suodatinlaitteilla).

Happamoitunut keho voidaan saattaa ihanteelliseen tilaan valitsemalla ruokavalioon pääasiassa emäksisöiviä ruokia, joita syödään mahdollisemman paljon raakana ja soseutettuna. Happoa tuottavia ruokia voi ruokavaliossa olla 30 % ja emäksisöiviä 70 %. Kehon puhdistusvaiheessa pääpaino on emäksisöivissä ruuissa ja vedessä. Kun keho on tarpeeksi tervehtynyt, ruokavalioon voi ottaa mukaan joitakin happoa tuottavia ruokia. 

Elävän ravinnon kehittäjän Ann Wigmoren sanoin voi todeta hyvästä emäksisöivästä ja elinvoimaa antavasta ruuasta seuraavaa:

”Remember: It is not the food in your life that brings health – it is the life in your food that really counts.” Eli “Muista: ei elämän aikana syömäsi ruoka tuo terveyttä, vaan ruuassa oleva elämä ratkaisee.”


Tiede ja pH-tasapaino

Tiede ei koskaan saavuta absoluuttista totuutta, vaan tiede lähestyy totuutta vallalla olevien paradigmojen (eli hyväksyttyjen tieteenalojen oppirakenteiden) avulla. Tiede ei myöskään koskaan voi olla täysin irrallaan ihmisten uskomuksista, asenteista ja kokemuksista sekä kulttuuritaustasta, koska tiedettä tekevät ihmiset. Tietyn tieteenalan paradigmaan sisältyy siten ”järjellisiä” tutkimustuloksia ja ”tunteellisia” tulkintoja ja johtopäätöksiä. 

Lisäksi pH-tasapaino liittyy ruokaan, joka on voimakkaasti sidoksissa paikalliseen ruokakulttuuriin, perinteisiin ja totuttuihin tapoihin. Ruokaan liittyy myös maatalouden, elintarviketalouden ja kaupan halut kehittää näille järjestelmille sopivaa ruokabisnestä, jonka tarkoitus ei ole välttämättä ensisijaisesti turvata ihmisten hyvinvointia ja ihmisten hyvää pH-tasapainoa.

Näistä lähtökohdista katsoen ei ole mitenkään yllättävää, että tieteen ja ravitsemusneuvonnan piirissä on erilaisia oppikuntia, joiden suhtautuminen pH-tasapainoon vaihtelee suuresti.

PH-tasapainon tutkimuksen juuret ovat 1800-luvulla, jolloin Antoine Bechamp, joka oli Montpelierin ja Lillen yliopiston lääketieteellisen kemian professori, havaitsi ensimmäisenä kehon käymisprosessin. Samaan aikaan vaikutti toinen tiedemies Louis Pasteur, jonka näkemyksen mukaan keho on mekaaninen kemikaalien yhdistelmä ja että veri on steriili. Pasteur kielsi Bechampin tulokset ja tämän seurauksena meillä on paljon pastöroituja ruokia ja vähän tuoreita elinvoimaisia ruokia sekä paljon eri sairauksiin tarkoitettuja lääkkeitä ja radikaaleja hoitoja. 

Bechampin tulokset jäivät lääke- ja ravintotieteissä pitkäksi aikaa unhoon ja vasta viime vuosina ne ovat tulleet uudelleen mielenkiinnon kohteeksi eri puolilla maailmaa. Tosin edelleenkin pH-tasapainoon liittyvät tutkimukset jäävät koululääke- ja ravintotieteiden päätutkimuskohteiden varjoon. Luontaishoidoissa emäs-happotasapaino on ollut aktiivisesti huomion kohteena ja sitä on pidetty terveyden kannalta tärkeänä asiana.

Bechampin teoria tarkoitti sitä, että kun elimistö on liian hapan, niin kehon luonnollinen käymisprosessi kiihtyy. Bechampin teorian mukaan bakteerit eivät ole sairauden syitä vaan seurauksia elimistön happamoitumisesta. Bakteerit voivat tuolloin muuttua hiivaksi, homeeksi ja sieniksi, jotka alkavat syödä kehoamme ulostaen kehoomme lisää myrkkyjä, jotka voivat aiheuttaa lopulta sairastumisen. Tohtori Gabriel Cousens kuvaa, että me maadumme sisäisesti kuin tunkio ja meidän tulisi pysäyttää tämä muuttamalla ruokavaliotamme.

Ruotsalainen tohtori Ragnar Berg tutki happo-emästasapainoa ennen toista maailmansotaa ja havaitsi, että osa ruoka-aineista synnyttää lopputuotteenaan happoja ja osa emäksiä. Itävaltalainen professori Ebbinger päätyi tutkimuksissaan siihen, että sekaruokaa syövä ihminen on happamoitunut noin 35 ikävuoden ikäisenä niin, että happamoituminen on saavuttanut verireumaksi kutsutun tilan, joka on monien aineenvaihduntasairauksien esiaste.

PH-tasapainon asiantuntijat tohtori Robert O. Young, Gabriel Cousens, Theodore Baroody ja monet muut pH-tasapainosta kiinnostuneet tutkijat ovat todenneet, että voimme eliminoida happamuuden aiheuttamat myrkyt elimistöstämme nauttimalla vähäsokerista ja elävää ravintoa, joka perustuu vihreisiin kasviksiin ja vihanneksiin. Lisäksi tarvitsemme kehon nesteyttämistä hyvällä emäksisellä vedellä sekä syväpuhdistusta emäksisellä ravinnolla ja lisäravinteilla. Myös iloinen mieli ja liikunta ovat avaimet hyvään terveyteen. 

Tohtori Robert O. Young nimeää Bechampin teoriaan perustuvaa näkemystä uudeksi biologiaksi ja Pasteurin teoriaan perustuvaa näkemystä vanhaksi biologiaksi, johon nykyinen lääkepainotteinen koululääketieteemme tukeutuu. Young on tutkinut elimistön happamoitumista kehittämällään verianalyysimenetelmällä, joka paljastaa elimistön tilan ja tulevat terveysongelmat. Verta tutkitaan elävästä verinäytteestä ja kuivuneesta verinäytteestä ilman lisäaineita. Verinäytteitä seuraamalla nähdään elimistön tervehtymisprosessin vaiheet. Suomessa on muutamia henkilöitä, jotka ovat perehtyneet näiden verianalyysien tekemiseen.


Lisäravinteet ja pH-tasapaino

Kehon hyvän pH-tasapainon perusta on alkalisoiva eli emäksisöivä ruokavalio ja vesi aivan kuten Hippokrates on sanonut yli 2400 vuotta sitten, että ravinto olkoon lääkkeesi. Happamoitunutta kehoa on kuitenkin usein tarpeellista tukea happoja ja myrkkyjä kehosta poistavilla lisäravinteilla. 

Tohtori Robert O. Young on kehittänyt SuperGreens-viherjauheen, joka sisältää 49 eri kasvia esim. idätettyjä viljoja ja vihreitä vihanneksia. SuperGreens tuo elimistöön yli 125 helposti imeytyvää vitamiinia, mineraalia ja aminohappoa.

SuperGreensin raaka-aineet on kasvatettu viljelymenetelmillä (luomu), jotka varmistavat niiden maksimaalisen vitamiini- ja ravinnetason. Raaka-aineet on muokattu jauheeksi säilömällä vihannekset, versot, lehdet ja idut matalalämpöisellä kuivausmenetelmällä.

SuperGreensin avulla voi poistaa kehostaan kuona-aineita ja happoja. Jauhe sisältää runsaasti lehtivihreää, joka auttaa verenkiertoa kuljettamaan happea eri puolille kehoa. Tämä energisoi ja lisää suorituskykyä. SuperGreens-jauheessa on lehtivihreää ja elektroneja, jotka lataavat elimistöön energiaa, jota elimistö tarvitsee, koska elimistömme on eräänlainen sähkölaite.

SuperGreens-jauhe sekoitetaan veteen, johon laitetaan Prime pH-tippoja, jotka sisältävät stabiloitua happea ja hyviä suoloja. Tipat parantavat veden koostumusta, muuttavat veden emäksiseksi sekä tuovat runsaasti happea elimistöömme. PH-tipat auttavat solujamme toimimaan optimaalisesti.

Veteen sekoitetut SuperGreens- jauhe ja Prime pH-tipat muodostavat virkistävän ja ravinteita sisältävän välipalan, johon ei ole lisätty sokeria, eikä makeutusaineita, eikä mitään haitallisia lisäaineita. SuperGreens-jauhe ja Prime pH-tipat ovat uuteen biologiaan perustuvia ravintoaineita, joita on helppo kuljettaa mukanaan. Näiden avulla on vaivatonta huolehtia omasta kehostaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Parhaan puhdistavan, emäksisöivän ja laihduttavan vaikutuksen saa aikaiseksi juomalla SuperGreens-juomaa litran jokaista 14-15 painokiloaan kohti. Noin 60 kiloa painavan henkilön on juotava noin neljä litraa juomaa, mikä aluksi voi tuntua suurelta määrältä, mutta vähitellen siitä tulee jokapäiväinen tapa, jonka energisoivaa vaikutusta kaipaa.

SuperGreens-jauheen ja Prime pH-tippojen ohella hyvä elimistöä puhdistava ja immuniteettia vahvistava tuote on SuperSoy Sprouts –jauhe (soijajauhe). Tuote on tehty luomusoijan iduista, jotka sisältävät runsaasti ravintoaineita: proteiinia ja vitamiineja (mm. B12-vitamiinia), mineraaleja ja entsyymejä. Jauhe estää bakteerien ja homeen muodostumista elimistöön. Jauhe taltuttaa makeanhimoa ja lievittää menopaussia ja PMS-oireita. Lisäksi jauhe alentaa kolesterolia, estää verisuonten kalkkeutumista, tasapainottaa sokeriarvoja sekä estää osteoporoosia ja joitakin syöpiä. Jauhetta voi lisätä ruokien joukkoon (kuumentamattomien) tai sitä voi laittaa SuperGreens-juoman joukkoon.

Biolight on piitä, hopeaa ja Q1-entsyymiä sisältävä tuote, joka lisää energisyyttä, keskittymiskykyä, kestävyyttä ja elinvoimaa. Pii vahvistaa kynsiä, luustoa ja hampaita. Se auttaa haavoja parantumaan nopeasti. Hopea on mukana uusien solujen muodostumisessa ja se ehkäisee tulehduksia sekä nopeuttaa paranemista. Q1-entsyymi välittää energiaa kehossa ja se taistelee vapaita radikaaleja vastaan. Biolight-tippoja otetaan suoraan suuhun kielen alle.

Montmorillonisavi on vulkaanista tuhkaa, joka on säilynyt meren pohjassa. Savi puhdistaa kehoa erittäin tehokkaasti raskasmetalleista ja muista happamista myrkyistä. Savi imee itseensä epäpuhtaudet ja sen jälkeen ne poistuvat elimistöstä ulosteen mukana. Savi on erinomainen tuote tehostamaan elimistön puhdistumista.

Lisäksi on muita tuotteita, jotka tukevat elimistön puhdistumista hapoista ja elimistön toipumista happamuuden tekemistä vaurioista. Muita tuotteita voi valita käyttöönsä oman elimistönsä tarpeiden mukaisesti puhdistumisprosessin eri vaiheissa. Tärkein lisäravinne on SuperGreens-jauhe ja Prime pH-tipat, jotka antavat käyttäjälleen hyvän mahdollisuuden toipua happamoittavan kehon erilaisista haittavaikutuksista sekä mahdollisuuden käyttää missä ja milloin tahansa erinomaista emäksisöivää ja puhdistavaa ravintoa.

Kysy lisää eija.lahtinen@bircaterra.fi tai Eija Lahtinen 040 515 9306!


Minä ja pH-dieetti

Kuulin ensimmäistä kertaa pH-tasapainottavasta ruokavaliosta ja SuperGreens-juomasta kesällä 2005, kun oli eräällä kurssilla. Kurssin vetäjät joivat SuperGreens-juomaa ja kertoivat sen vaikutuksista kehoon. Koska olen aina ollut kiinnostunut luontaishoidoista ja yrteistä sekä halusin pudottaa painoa ja saada kehoni kuntoon, niin päätin kokeilla tätä ihmejuomaa itsekin. Juomapakkauksen mukana sain suomenkielisen esitelehtisen, jossa kerrottiin happamoitumisen vaikutuksista kehoon. Ihmettelin esitteen väitteitä siitä, että liikakilot ja sairaudet ovat seurausta kehon happamoitumisesta ja että on vain olemassa yksi sairaus ja se on happamoituminen. Päätin, että kummallisista väitteistä on helppo ottaa selvää, kun itse kokeilee ja toteaa tapahtuuko mitään vai ei.

Kun aloitin SuperGreens-juoman juomisen, niin noudatin silloin vähähiilihydraattista ja paljon proteiineja sisältävää ruokavaliota (Antti Heikkilän suosittelemaa), joka tohtori Youngin oppien mukaan on elimistöä todella pahasti happamoittava ruokavalio. En kuitenkaan luopunut ruokavaliostani, vaan jatkoin sen noudattamista ja samalla join litran tai kaksi SuperGreens-juomaa päivässä. Syksyn 2005 aikana laihduin joitakin kiloja, mutta en huomannut mitään muuta vaikutusta olossani. 

Helmikuussa 2006 kävin Hyvän Olon –messuilla ja sieltä ostin Youngin kirjoittaman kirjan pH-tasapainosta. Luin kirjaa koko viikonvaihteen ja vakuutuin Youngin esittämistä pH-asioista niin, että muutin ruokavalioni heti maanantaina emäksiseksi. Uskoin Youngin väittämiin, kun katsoin kirjan kuvia eri ihmisten verinäytteistä, joista näkyi käyttämäni proteiinipitoisen ruokavalion karmeat vaikutukset verisoluihin. Lohduttavaa oli huomata verikuvista, että noudattamalla pH-tasapainoista ruokavalioita, on mahdollista saada elimistönsä ja verensä kuntoon.

Valitsin kirjan ruoka-ainetaulukon mukaan ruokavaliooni vain emäksisiä ruokia ja opettelin tekemään kirjan ohjeiden mukaan erilaisia soseruokia ja salaatteja sekä liottelin siemeniä, manteleita ja pähkinöitä. Jätin ruokavaliostani pois lihan, maitotaloustuotteet, kananmunat, viljatuotteet (vehnä, ruis, ohra, kaura ja maissi), kivennäisvedet, kahvin ja teen. 

Ensimmäinen viikko oli aika kamala, kun en oikein tiennyt mitä söisin ja tuntui, että koko ajan on nälkä. Lisäksi minulla oli päänsärkyä, jota kofeiiniriippuvuus aiheutti, melkein koko viikon. Myös jalkojani särki, enkä saanut muutamaan yöhön nukutuksi jalkasäryiltä.

Ensimmäisen viikon jälkeen oloni koheni ja päänsärky loppui ja samoin jalkasäryt hellittivät. Opin päivä päivältä paremmin suunnittelemaan ja tekemään ruokani uusien oppien mukaisesti. Uudet ruuat olivat mielestäni hyvän makuisia ja alkukankeuden jälkeen opin myös näppärästi tekemään nopeita ja terveellisiä ruokia ja välipaloja.

Supergreensin juominen litrakaupalla (noin 5 litraa päivässä) onnistui hyvin, kun opin rytmittämään juomisen tasaisesti pitkin päivää. Juomisessa auttoi se, että kun tiesin juomisen puhdistavan ja energisoivan kehoani, niin halusin tehdä itselleni hyvää.

Kuukauden kuluttua olin valmis kokeilemaan Youngin suosittelemaan puhdistuskuuria, joka kesti kaksi viikkoa. Kuurin aikana juominen lisääntyi ja tuntui siltä, että joko join tai olin vessassa. Puhdistuskuurin puolivälissä pullistuin niin, että näytin odottavalta äidiltä. Minun oli aika vaikea uskoa, että olen laihtumassa hyvää vauhtia. Olo oli tukala, kun yläpäästä ei tullut röyhtäisyä eikä alapäästä kaasun pihausta. Onneksi sain ohjeita pitempään Supergreensiä käyttäneeltä henkilöltä, joka neuvoi minua vähentämään väliaikaisesti pH-tippojen määrää. Pullistumiseni johtui liian voimakkaasta puhdistumisreaktiosta. Jatkoin puhdistuskuurin loppuun pienemmillä tippamäärillä, enkä enää pullistunut. Lisäksi helpotin puhdistusoireita Montmorillonisavella, jonka syömistä lisäsin, jos olo tuntui etovalta. Savi kuljettaa elimistön myrkkyjä ja kuonaa tehokkaasti pois ulosteen mukana. Paino tippui ihan mukavasti koko kuurin ajan.

Puhdistuskuurin jälkeen siirryin normaalille emäksisöivälle ruokavaliolle ja olen käyttänyt vain vähän happoja tuottavia ruokia. En edelleenkään sisällytä ruokavaliooni lihaa, maitotaloustuotteita, kananmunia, viljoja (vehnä, ruis, ohra, kaura ja maissi), kivennäisvesiä, kahvia ja teetä. Vain erikoistapauksissa (juhlat, työtilaisuudet yms.) nautin valikoiden tavallista sekaravintoa ja teen ja kahvin korvikkeena juon yleensä lämmintä vettä, jos tilaisuudessa ei ole yrttiteetä.

Kevään aikana laihduin noin 15 kiloa ja olo on ollut energinen. Minulta on jäänyt pois migreenipäänsärky, josta olin kärsinyt parikymmentä vuotta. Yhtään päänsärkypilleriä en ole käyttänyt aloitettuani pH-ruokavalion. Ihoni on tullut sileämmäksi ja pehmoisemmaksi. Selluliitti on vähentynyt joka puolelta kehoa. Minun ei tarvitse yleensä käyttää mitään ihovoiteita, koska iho ei tunnu kuivalta. Kesällä huomasin, että rusketuin paremmin kuin aikaisemmin, eikä aurinko kuivattanut ja polttanut ihoa niin kuin ennen. Kesällä ostin uudet bikinit ja yllätyksekseni JOUDUIN ostamaan bikinit kokoa 36! Tavoitteeni oli ollut koko 38, mutta olinkin pienentynyt kokoon 36.

Puhdistumiseni on vielä kesken ja aikaisemmin käyttämieni maitotaloustuotteiden limaa muodostava vaikutus tuntuu vielä hengitysteissäni. Limaa nousee kurkusta ja nenästä. Olen kuitenkin jo huomannut, että pystyn hengittämään nenän kautta huomattavasti paremmin kuin aikaisemmin. Hengitän nukkuessani entistä paremmin. Hajuaistini on tullut herkemmäksi.

Kevään aikana ihmettelin välillä, että onko minulla kehoa ollenkaan, kun liikkuminen tuntui niin kevyeltä. Välillä piti oikein katsoa ja koskettaa jalkojaan ja käsiään, jotka tuntuivat liitelevän omia aikojaan höyhenen kevyinä. Samoin autoa ajaessa piti koskettaa vatsaansa, kun tuntui siltä, että sitä ei ole ollenkaan, kun se oli niin litteä ja olematon. Välillä en ole huomannut syödä päivän aikana juuri muuta kuin SuperGreens-juomaa, kun olen koko ajan niin energinen ja tarmokas. Olen kuitenkin tehnyt kesän aikana raskaita pihatöitä, esim. kärrännyt multaa kottikärryillä koko päivän, ja silti jaksan ja jaksan kuin Duracell-pupu painaa töitä aamusta iltaan.

Suurta iloa minulle on tuottanut se, että olen saamassa takaisin kehoni, joka minulla oli joskus nuorena. On hienoa huomata, että happojen aiheuttamat liikakilot ja vaivat voi karistaa kehostaan noudattamalla pH-tasapainoista ruokavaliota ja elämäntapaa. Olen laihduttuani huomannut, että vähäinenkin ylipaino rasittaa elimistöä ja hankaloittaa jokapäiväisten askareiden tekemistä yllättävän paljon. Hyvä mieli ja liikunnan riemu tulevat tällä ruokavaliolla kuin ylimääräisenä lahjana. Vanheneminen ei huolestuta minua, kun voin nyt viisikymppisenä elää yhtä energisenä ja nuorekkaana kuin parikymppisenä.

Ainoa harmi tässä pH-tasapainoisessa ruokavaliossa ja elämäntavassa on se, että vaatteet, kengät ja silmälasit jäävät nopeasti pieniksi. Uusia ei viitsi heti ostaa, kun tuntuu siltä, että voi vielä laihtua luonnollisella ja terveellisellä tavalla. Ja nälkäähän tällä dieetillä ei tarvitse nähdä, vaan voi syödä monta kertaa päivässä monia ihania monipuolisia ruokia, jotka tervehdyttävät elimistöä ja jotka eivät rasita luontoa niin kuin tavallinen sekaruoka ja proteiinipainotteinen ruokavalio.


PH-dieetin aloittaminen

PH-ruokavaliosta kiinnostuneen henkilön kannattaa aluksi punnita mielessään, mitä elämältään haluaa? Haluaako jatkaa ruokavaliota ja elämäntapaa, joka saa oman kehon voimaan huonosti, vai siirtyykö ruokavalioon ja elämäntapaan, joka energisoi ja saa kehon voimaan hyvin? Haluaako valita lyhyellä tähtäimellä helpoimman tien käyttämällä kehon oireita poistavia lääkkeitä ja hoitoja vai valitseeko pitkällä tähtäimellä kehon hyvinvoinnista huolehtivan tien noudattamalla Hippokrateksen oppia, jonka mukaan ravinto olkoon lääkkeesi?

On myös hyvä pohtia omaa tapaansa tehdä muutoksia elämässään. Onko oma tyyli sellainen, että kaikki muutokset on tehtävä kerralla vai haluaako vähitellen kokeilla uusia tapoja? Lisäksi on huomioitava oman kehon terveydentila. Pitkään lääkkeitä käyttäneen henkilön on syytä noudattaa malttia siirtymisvauhdissaan. Tosin elävän ravinnon kehittäjä Ann Wigmore on todennut, että jotakin sairautta poteva henkilö tarvitsee elävän ravinnon ruokavaliota mitä pikimmin ja sama pätee hyvin pitkälle myös elävää ravintoa lähellä olevaan pH-dieettiin. 

Lääkkeitä säännöllisesti käyttävien henkilöiden kannattaa keskustella lääkärinsä kanssa uusista ruokavaliomuutoksista ja lääkityksen seuraamisesta. Lääkityksen tarve on monilla pH-ruokavalioon siirtyneillä henkilöillä vähentynyt tai loppunut kokonaan. Ruokavalioasioista on toisaalta hankala keskustella oman lääkärinsä kanssa, koska useimmat lääkärit eivät ole perehtyneet juurikaan tavallista maallikkoa enempää ruuan vaikutuksista terveyteen. Lääkärilleen on hyvä kertoa, että uusi ruokavalio tulee sisältämään paljon vihreitä kasviksia ja hyviä kylmäpuristettuja öljyjä, jotka ovat kaikissa ruokavalioissa hyviä ainesosia.

Nopeiden aloittajien on hyvä perehtyä Robert O. Youngin kirjaan ”pH-tasapaino avuksi painonhallintaan. Tasapainota kehosi kemia, saavutat ihannepainosi”. Kirjasta löytyy tarkat ohjeet pH-dieetistä, mielenhallinnasta ja liikunnasta. Kirjassa on taulukko eri ruoka-aineiden vaikutuksesta elimistön pH-tasapainoon. Kirjassa on ohjeet puhdistuskuurista, jota Young suosittelee käytettäväksi heti aluksi, kun siirtyy pH-ruokavaliolle. Lisäksi kirjassa on ruokaohjeita. 

Hitaasti kiirehtivät voivat aluksi muuttaa ateriakoostumuksiaan siten, että yli puolet lautasesta on salaattia ja vihanneksia (mielellään raakoja tai kevyesti höyrystettyjä) ja loppu lautasesta on kalaa, lihaa (kalkkuna suositeltavaa), papuja tai jotain kypsennettyä ruokaa. Lautaseltaan kannattaa jättää pois perunat, riisi ja pasta. Maitotaloustuotteiden (maito, piimä, jugurtti, juustot, rahka, voi yms.) ja kananmunien käyttöä on hyvä vähentää ja lopulta jättää ne kokonaan pois ruokavaliostaan. Hiilihappoiset virvoitusjuomat ja kivennäisvedet sekä tuoremehut ja muut mehut voi vähitellen korvata vedellä tai vedellä, joka on maustettu tuoreella sitruunamehulla. Puurot, myslit ja leivät ovat elimistöä pahasti happamoittavia, joten niiden käyttöä kannattaa vähentää. Viljoista voi käyttää tattaria, hirssiä, kvinoa ja spelttiä. Keinotekoiset rasvat ja levitteet on hyvä vaihtaa kylmäpuristettuihin öljyihin kuten pellavansiemen-, rypsi-, camelina-, hamppu- tai oliiviöljyyn. Salaattikastikkeen voi vaihtaa hyvään öljyyn, sitruunamehuun ja ripaukseen ruusu- tai kristallisuolaa. Etikkasäilykkeet ja etikkaiset mausteet on syytä jättää happamoittavina pois ruokavaliostaan. Puhdistetut suolat, joita yleisesti käytetään kotitalouksissa ja elintarviketeollisuudessa, tulee vaihtaa ruusu- ja kristallisuolaan ja niitä voi käyttää ruokien maustamiseen.

Kahvin ja teen (mustan ja vihreän) sisältämä kofeiini on voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava aine ja kahvi ja tee ovat myös elimistöä voimakkaasti happamoittavia. Jos on tottunut juomaan kahvia ja teetä päivittäin, niin niiden käytön täydellinen lopetus aiheuttaa yleensä päänsärkyä ja muita oireita. Käytöstä voi luopua vähentämällä pikkuhiljaa niiden päivittäisiä käyttömääriä ja sitten lopulta lopettaa käyttö kokonaan. Kahvista ja teestä luopuminen tuo yllättäen lisää energiaa ja hyvää oloa kehoon, vaikka meille on uskoteltu, että kahvia ja teetä nauttimalla piristymme. 

Sokerin (myös intiaanisokerin) ja keinomakeiden käyttö on elimistöä happamoittavaa. On opeteltava tulemaan toimeen ilman makeaa. Makeanhimoon voi kokeilla lasillista vettä, johon on laitettu 1 teelusikallinen ruusu- tai kristallisuolaa.

Hyvää vettä tulee sisällyttää ruokavalioonsa. Veden juontia voi pikkuhiljaa opetella ja veden emäksisyyttä voi nostaa laittamalla litraan vettä 1-2 tl ruokasoodaa (natriumbikarbonaattia) tai sitruunamehua tai hankkimalla vettä emäksisöivän vedensuodattimen. Vesi on meille erittäin tärkeä asia ja hyvä vesi hoitaa elimistöämme. Vettä tulee juoda noin 1 litra 14-15 painokiloaan kohti. Esim. 75-kiloisen henkilön on juotava noin 5 litraa vettä. Aluksi voi juoda litran päivässä ja nostaa määrää puoli litraa päivässä kunnes saavuttaa painonsa mukaisen määrän. Jos veden juonti tökkii, niin syynä saattaa olla hapan ja rakenteeltaan huono vesi.

Lehtivihreä on pH-ruokavalion perusasia, joten omaan ruokavalioonsa on sisällytettävä päivittäin paljon vihreitä tuoreita kasviksia kuten kurkkua, parsakaalia, lehtikaalia, persiljaa, lehtiselleriä, salaatteja yms. Vihreistä kasviksista ja avokadosta voi tehdä sosekeittoja tai salaattikastikkeita tehosekoittajalla ja niitä voi maustaa sitruunamehulla, yrteillä, valkosipulilla, inkiväärillä, Bragg-soijakastikkeella ja ruusu- tai kristallisuolalla. Soseutettuna kasvikset imeytyvä suolistossamme paremmin kuin salaatti tai muu karheammin valmistettu kasvisruoka. Sosekeittoihin voi lisätä reilusti kylmäpuristettuja öljyjä, jotka auttavat poistamaan kehosta happoja ja ne tuovat kylläisyyden tunnetta (mutta eivät lihota pH-dieetillä). 

Vältä ruuan tuhoamista liiallisella kypsentämisellä ja mikroaaltouunin käytöllä. Kypsentäminen keittämällä tai paistamalla tai mikroaaltouunilla tuhoavat ruuassa olevan elinvoiman (ehkä joillakin mittareilla ja testeillä voidaan todeta, että vitamiinit säilyvät mikrolämmityksessä hyvin, mutta mitattaessa mikrolämmitetyn ruuan elinvoimaa on ruoka elinvoimansa kadottanutta). Kypsennetty ruoka happamoittaa kehoa.

Kaloreiden ja ravintoaineiden laskeminen ja seuraaminen eivät ole pH-dieetissä kovin oleellisia asioita, kun muistaa pitää lehtivihreää sisältävät tuoreet ruuat pääroolissa sekä nauttii runsaasti hyviä kylmäpuristettuja öljyjä, hyvää suolaa ja emäksistä vettä. PH-tasapainoisesta kehosta ei poistu esim. kalkkia luista ja magnesiumia lihaksista kuten suomalaista perusruokavaliota noudattavan henkilön happamoituneesta kehosta. Happamoituneen henkilön keholla on vaara sairastua osteoporoosiin. 

Hyviä ruokaohjeita löytää myös elävän ravinnon kirjoista, kunhan muistaa, että osassa ohjeista on käytetty ruoka-aineita, jotka Youngin emäs-happotaulukon mukaan ovat happamoittavia, kuten makeat hedelmät ja maitohapatetut ruoka-aineet. Elävän ravinnon kirjoista saa ohjeita idättämisestä. Idut ja versot ovat hyviä emäsruokia, joita kannattaa suosia ruokavaliossaan. Idättämällä hieman happamat siemenet heräävät ja muuttuvat emäksisiksi. Kirjoista löytyy myös hyviä siemenmaito-ohjeita ja vinkkejä siementen eri käyttömahdollisuuksista.

SuperGreensiä ja Prime pH-tippoja voi aloittaa käyttää ruokavaliomuutosten lisänä. Aluksi niitä on käytettävä laimennettuina ja vähitellen parin viikon jälkeen käyttömääriä ja vahvuuksia voi nostaa ja samalla kuulostella niiden vaikutuksia elimistöönsä. SuperGreens ja Prime pH-tipat helpottavat emäksisöivän ruokavalion noudattamista, koska jauheesta, tipoista ja vedestä saa nopeasti lähes missä tahansa tehtyä ravitsevan välipalan itselleen. SuperGreens ja Prime pH-tipat nopeuttavat elimistön puhdistumista hapoista ja siten painonpudotus on nopeampaa kuin ilman niitä. Myös elimistön energisoituminen ja hyvinvointi kohenee niiden käytöllä ratkaisevasti nopeammin kuin pelkällä ruokavaliomuutoksella.

Monet siirtyvät pH-dieettiin siten, että he aloittavat käyttää ensin SuperGreensiä ja Prime pH-tippoja 2-3 litraa päivässä tekemättä juurikaan ruokavaliomuutoksia. SuperGreens ja Prime pH-tipat muuttavat elimistöä emäksisemmäksi ja elimistön oma muutos muuttaa henkilöiden ruokavaliotottumuksia. Emäksisöityvä elimistö ei enää pidäkään happamoittavista ruuista ja niiden syöminen vähenee tai loppuu kokonaan.

PH-dieetin tai elämäntavan oleellinen osa on positiivinen ajattelu, joka auttaa pitämään elimistön emäksisenä. Hapannaama happanee elimistöltään. Toinen oleellinen tekijä on liikunta, jota on hyvä harrastaa päivittäin niin, että hikoaa. Hikoileminen auttaa elimistöä vapautumaan kuonasta ja hapoista.

Kysy lisää eija.lahtinen@bircaterra.fi tai Eija Lahtinen 040 515 9306!


PH-tuotteiden hankkiminen

Robert O. Youngin kehittämiä tuotteita tuottaa yhdysvaltalainen yritys Innerlight Inc., joka sijaitsee Utahissa. Yritys on tehnyt tuotekehitystä yli 16 vuotta. Youngin kehittämät tuotteet tulivat aluksi Yhdysvalloissa vähittäiskauppaan, mutta niiden menekki oli huono, koska tuotteet vaativat käyttäjän opastamista mm. puhdistusreaktioista ja ruokavaliomuutoksista. Useat kokeilijat säikähtivät puhdistusoireita ja lopettivat tuotteiden käyttämisen lähes alkuunsa. Tämän epäonnistumisen jälkeen Young ja Innerlight Inc. aloittivat yhteistyönsä ja pH-tuotteet aloittivat maailmanvalloituksensa mullistavina elimistön hyvinvointiin vaikuttavina tuotteina. Suomessa tuotteita on markkinoitu muutaman vuoden ajan. Eurooppaan Innerlight Inc. perusti varaston tämän vuoden keväällä, jolloin tuotteiden saatavuus on nopeutunut Suomessa.

Tuotteiden markkinointi tapahtuu verkostomarkkinointina. Suomalainen verkosto on järjestäytynyt niin, että uudet käyttäjät saavat turvallista tietoa ja ilmaista opastusta tuotteiden käytöstä. Uusia käyttäjiä suositellaan aluksi hankkimaan ensimmäinen erä SuperGreensiä ja Prime pH-tippoja jonkun tukkuostajan välityksellä ja käyttökokemusten kartuttua uusi käyttäjä voi rekisteröityä itse tukkuostajaksi, jolloin hän saa tuotteet tukkuhintaan omaan kotiosoitteeseensa.

SuperGreensin ja Prime pH-tippojen käyttö maksaa 1-1,5 euroa / litra. SuperGreens ja Prime pH-tipat muodostavat veden kanssa täysipainoisen välipalan, joten se on osa terveellistä ruokavaliota. Usein SuperGreensin ja Prime pH-tippojen käytön aikana ruokavaliosta jää pois epäterveellisiä välipaloja, ruokia tai juomia, joiden poisjäänti kattaa hyvin SuperGreensistä ja Prime pH-tipoista aiheutuvat kustannukset. Tukkuostajana on mahdollista vielä pienentää käyttökuluja ja ruokavalion vähitellen muuttuessa kasvisvoittoiseksi syntyy lisää säästöä ruokalaskuun. Kaupan päälle saa lisäksi aivan uutta puhtia, elinvoimaa ja keventyneen kehon SuperGreensin ja Prime pH-tippojen ansiosta. 

Helpoin tapa tutustua pH-tuotteisiin ja emäksisöivään ruokavalioon, on sopia jonkun tukkuostajan kanssa tapaaminen tai kotiesittely. Tapaamisessa tai esittelyssä selviävät monet kysymykset, joita uusille käyttäjille tulee mieleen, kun he kuulevat Robert O. Youngin teesit elimistön hyvinvoinnista ja painonpudotuksesta. 

Kysy lisätietoja tuotteista, esittelyistä ja tuotteiden hankkimisesta! 
eija.lahtinen@bircaterra.fi tai Eija Lahtinen 040 515 9306.


Robert O. Youngin kirja

Robert O. Youngin ja Shelley Redford Youngin kirjaa ”pH-tasapaino avuksi painonhallintaan. Tasapainota kehosi kemia, saavuta ihannepainosi” on saatavissa hintaan 36 euroa + postimaksu. Tilaa pian, kirjoja jäljellä rajoitettu määrä! 

Kirja on kattava ja käytännönläheinen käsikirja siirryttäessä emäksisöivään ruokavalioon.

Tilaa sähköpostitse: eija.lahtinen@bircaterra.fi tai soittamalla: Eija Lahtinen 040 515 9306!